helgdagarÅ ha oversikt over alle høytidsdagene i løpet av et helt år er ikke enkelt. Mange forveksler også høytidsdager med helligdagene våre, men der tar vi altså feil. Her er noen av høytidsdagene du bør huske på i løpet av et år.Den norske kalenderen er fylt av høytidsdager, hvor noen av dem også er lovfestede fridager. Akkurat som 1. januar, som er 1. Nyttårsdag – men måneden har også en annen dag få vet om. Dette er 6. Januar, som er Epifanie-festen, også kjent som 13. dag jul. Denne dagen er ikke en fridag.Februar har flere viktige høytidsdager, som Valentinerdagen den 14. og Morsdagen, som er den andre søndagen denne måneden. Utover i mars møter vi på fastelavnsdagen og askeonsdag. Hvis påsken er tidlig på året vil denne finne sted også i mars og påsken er som kjent både fylt med hellig- og høytidsdager.I mai og juni møter vi på flere viktige høytidsdager. 1. mai er faktisk ingen hellig- eller høytidsdag, men en fridag som hyller arbeiderne. Det er derimot Kristi Himmelfartsdag og Pinsen. 17. mai er jo i Norge en høytidsdag ettersom vi feirer Grunnloven vår. 24. juni er også en dag med lange tradisjoner, hvor vi både feirer Sankthans, men som tradisjonelt også har vært en viktig dag hvor man tente opp bål som vern mot hekser.31. oktober er i dag kjent som den kommersielle Halloween-dagen, men også kjent som Allehelgensaften. 1. november er den egentlige Allehelgensdagen, tradisjonelt en minnefest for martyrer og helgener. Så i slutten av november er det nok en gang advent og snart hjul, før det hele starter på’n igjen. Av dagene i desember som vi minst tenker på som en høytidsdag er dette nok Luciadagen den 13..